Ustalenia

STATUT

Na nadzwyczajnym walnym zjeździe 20 września 2014 roku dyskutowałyśmy nad zgłoszonymi przez Koleżanki uwagami do projektu statutu. Każda propozycja była poddana głosowaniu. Większość propozycji została przyjęta i wprowadzona do projektu, który Prezeska Marta Mieszkowska złożyła w Sądzie w celu rejestracji. Obok znajdziecie obecnie obowiązujący statut: statut czerwiec 2015

ZAPOMOGI

TYMCZASOWE ZASADY MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO WSPIERANIA CZONKÓW KZJ I ICH RODZIN

Zarząd KZJ realizując cele Stowarzyszenia określone w statucie przyjętym  na zjeździe 14 czerwca 2015r. zawarte w §3 ustala następujące zasady materialnego i niematerialnego wspierania własnych członków i ich rodzin.

 1. Fundusz pomocowy
 2. Pomoc finansowa

Zarząd KZJ może przyznać zapomogi losowe w ramach dostępnego funduszu członkom KZJ, którzy spełniają następujące warunki:

-opłacają składki od co najmniej 6 miesięcy

– złożą uzasadniony wniosek wraz z adekwatną dokumentacją

– wniosek zostanie poparty pozytywną opinią środowiskową.

W szczególnych przypadkach Zarząd może odstąpić od wymogu opinii środowiskowej

 1. Pomoc rzeczowa i niematerialna
 2. Oprócz pomocy finansowej potrzebującemu może być udzielona równocześnie, w miarę możliwości, nieodpłatna  pomoc rzeczowa i niematerialna w postaci potrzebnego sprzętu lub wolontariatu. Zarząd podejmie niezbędne działania w tym zakresie  poprzez ogłoszenia oraz bezpośrednie kontakty z innymi członkami w celu zorganizowania tego rodzaju wsparcia.
 3. Wsparcie o którym mowa w pkt.1 może być także realizowane odpłatnie w miarę posiadanych środków.

III. Zapomoga losowa

 1. Zapomoga losowa może być przyznana z tytułu:
 2. indywidualnego zdarzenia losowego”. Przez indywidualne zdarzenie losowe należy rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć itp.
 3. Klęski żywiołowej”. Przez klęskę żywiołową należy rozumieć zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, np. powódź, huragan, gradobicie, itp.,

 

 1. Długotrwałej choroby”. Przez „długotrwałą chorobę” należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone. Do chorób długotrwałych zaliczyć należy zatem nie tylko choroby przewlekłe, ale również takie, które mają długotrwały przebieg (trwające miesiącami lub latami) i wymagające leczenia w sposób stały lub przez długi okres.

 

 1. Śmierci członka Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwa, oraz osoby wspólnie zamieszkującej i prowadzącej wspólne gospodarstwo.

 

 1. Wnioski

 

 1. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem świadczenia.
 2. Wysokość świadczenia przyznawana jest indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania i możliwości KZJ.
 3. Wnioski rozpatruje Zarząd na bieżąco. Wzór wniosku w załączeniu. 5. W przypadku gdy liczba wniosków przekracza dziesięć w ciągu roku, sekretarz Zarządu  prowadzi rejestr wniosków, w którym dokonuje adnotacji o wyniku ich rozpatrzenia.

4.Wniosek o udzielenie wsparcia może być złożony przez  członka potrzebującego wsparcia lub innego członka KZJ, jego rodzinę lub opiekuna nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zdarzenia uzasadniającego wystąpienie o zapomogę. Wniosek składa się w formie papierowej i przesyła na adres  ………….

5.Do wniosku o zapomogę losową należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających  zdarzenie losowe.

 1. Zapomoga pieniężna może być przyznana jeden raz w roku z tego samego tytułu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie zapomogi więcej niż jeden raz w roku.
 3. Kontrolę celowości, prawidłowości, zgodności z przepisami prawa i zgodności z niniejszymi zasadami sprawuje Komisja Rewizyjna.

 

Powyższe Tymczasowe zasady wspierania członków zostały zatwierdzone przez Zarząd Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy

Odpowiedz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s